Polityka prywatności - Martenti

  1. Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności i danych osobowych.
  2. Administratorem danych osobowych jest Martenti Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Beli Bartoka 24/U3, 92-547 Łódź, NIP: 7251902583, KRS: 0000238870 e-mail: kontakt@martenti.com.pl – dalej jako Administrator
  3. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@martenti.com.pl.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe:
  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług uniemożliwi ich świadczenie.
  2. Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Administratora, świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa.
  3. Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. Realizacja tych uprawnień zależy od warunków określonych w RODO. W przypadku odmowy uwzględnienia żądania otrzymasz odpowiedź z uzasadnieniem.
  5. W celu realizacji w/w uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych
  6. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych).