MARTENTI Art&Technology

Cross-platform multimedia

Cross-platform multimedia

Strategiczne wykorzystanie nowych ścieżek komunikacyjnych w e-marketingu

MARTENTI tworzy atrakcyjne, kreatywne, interaktywne multimedia, które można bezpośrednio przenosić pomiędzy platformami i systemami. Umożliwia to łatwą i szybką budowę jednolitych rozwiązań i aplikacji jednocześnie dla różnych urządzeń i różnych rozmiarów ekranów (smartfon, tablet, desktop). Zajmujemy się całością procesu, od kreacji do produkcji.


Nowe możliwości w e-marketingu

Cross-platform multimedia to strategiczne wykorzystanie nowych możliwości technologii komunikacyjnych w e-marketingu. Poprzez spójne treści multimedialne, gotowe do łatwej publikacji na niemal wszystkich platformach i systemach zapewniamy szeroką i bezproblemową dystrybucję aplikacji, projektów czy prezentacji na wiele różnych urządzeń (smartfon, tablet, desktop, itd.) oraz różnych systemów (Android, iOS, Windows).

Wieloplatformowe multimedia bazujące na standardach internetowych stanowić mogą indywidualne realizacje bądź być elementem innych projektów, aplikacji czy systemów. Główne zastosowania to multimedialne elementy serwisów internetowych oraz treści multimedialne dla aplikacji mobilnych stosowane w promocji cross-devices i cross-media (transmedia/multiplatform). Jednocześnie MARTENTI zapewnia tworzenie od podstaw kreatywnych treści wykorzystujących cross-platform multimedia w komunikacji marketingowej.


Jedna realizacja na różne platformy

Podstawową korzyścią z cross-platform multimedia jest możliwość szerokiej dystrybucji i komercjalizacji projektów multimedialnych poprzez ich naturalne i bezpośrednie przeniesienie (bez konieczności adaptacji) do różnych środowisk i kontekstów. Zarówno technologicznych, biznesowych czy społecznościowych.

Uzyskuje się w ten sposób urzeczywistnienie koncepcji produce once, deliver everywhere, która oznacza eliminację kosztów związanych z dostosowywaniem treści do danego urządzenia czy ścieżki publikacji. Dodatkowo, zbliżamy się też do wizji technologicznie zintegrowanego świata, bez barier wynikających z zastosowań danego systemu czy urządzenia.


Mobilność

Mobilność jest ważną zaletą i rozwinięciem rozwiązań informatycznych, ale równocześnie koncepcją konsumpcji informacji i sposobu użytkowania technologii. Łatwa dystrybucja realizacji multimedialnych na szeroko dostępnych i niekoniecznie najbardziej zaawansowanych urządzeniach mobilnych, zapewnić może szerszą komunikację marketingową.

Realne i ciekawe wykorzystanie technologii mobilnych, oraz publikacja atrakcyjnych i użytecznych multimediów w kanale mobile, dzięki zastosowaniu cross-platform multimedia, może uczynić życie łatwiejszym, ale także pomóc w pokonywaniu niepełnosprawności i problemów zdrowotnych, rozwijaniu talentów, i budowaniu relacji międzyludzkich.


Konwergencja mediów

Cross-platform multimedia to również integracja i konwergencja mediów, a ważnym elementem doświadczenia multimedialnego użytkownika jest obraz video, który stanowić może uzupełnienie bądź wiodący element przekazu.

MARTENTI proponuje zintegrowanie w cross-platform multimedia zaawansowanej produkcji video, efektów wizualnych, animacji graficznych i kompositingu z interaktywnymi technologiami multimedialnymi i internetowymi. Stanowi to aktualnie najmocniejszą formułę przekazu audiowizualnego o największym impakcie.

W ten sposób dostarczamy naszym klientom najlepsze środki i sposoby docierania do współczesnego widza/użytkownika w kontekście usieciowienia i wzajemnego połączenia wszelkich mediów i kanałów przekazu.


Wspierane i rozwijane standardy technologiczne

Bazujemy na standardowych i szeroko wspieranych technologiach internetowych (HTML5+CSS3+JS), które spajają coraz większy zakres urządzeń i systemów oraz stanowią aktualnie najważniejszy technologiczny pomost komunikacyjny między ludźmi na całym świecie.

Technologie internetowe (internet platform) i możliwość stałego połączenie z siecią stały się jednocześnie punktem wyjścia dla większości wprowadzanych rozwiązań informatycznych we wszystkich dziedzinach życia. Przy czym technologie webowe nie są już związane wyłącznie z oknem przeglądarki. Jest to szczególnie widoczne w systemach i aplikacjach mobilnych, nowoczesnych aplikacjach desktopowych oraz rozwiązaniach interaktywnej telewizji. Dzięki temu cross-platform multimedia gwarantuje użyteczność na olbrzymiej ilości urządzeń.


Szerokie możliwości dotarcia

Możliwość tworzenia treści jednokrotnie i użycia jej w wielu kanałach dystrybucyjnych, czyli różne urządzenia, różne systemy – jedna treść, niesie ze sobą wiele korzyści. Jest okazją dotarcia do szerokiego grona potencjalnych użytkowników/klientów jak i poszerzeniem „zakresu oddziaływania”.

Wielość dostępnych urządzeń i systemów może utrudniać przygotowanie szeroko dostępnej treści – cross-platformowe multimedia są tu doskonałym rozwiązaniem.

Bezpieczeństwo inwestycji

Cross-platform multimedia jest jednocześnie bezpieczną inwestycją, gdyż zbudowanie ‘uniwersalnego’ przekazu multimedialnego może okazać się przydatne przy rozszerzaniu działań, (pierwotnie nie planowanych) i posiadaniem treści gotowej do wielu zastosowań ‘out-of-the-box’.

Dodatkowo budowanie treści w oparciu o szeroko uznane, wspierane i neutralne standardy technologiczne daje gwarancje jej przyszłej odporności (future proof) czyli możliwości jej użycia na nowo pojawiających się urządzeniach/systemach.


Doświadczenia multimedialne

Wartościowe, użyteczne i ciekawe dla odbiorcy treści multimedialne o różnym charakterze stanowią podstawową formułę współczesnego przekazu marketingowego (content marketing). Cross-platform multimedia to spójny, szybki, atrakcyjny wizualnie ale równocześnie rzeczowy, trafny i łatwy do zrozumienia przekaz informacji, który jest najbardziej poszukiwany zarówno przez nadawców jak i odbiorców informacji.

Przekaz multimedialny to również możliwość uzyskania ciekawego doświadczenia użytkownika. Przy czym multimedialność musi być rozumiana nie tylko jako wielość i kompozycja mediów, ale ich wzajemna spójność. A także jako estetyka, design, a jednocześnie doskonała jakość techniczna (rozdzielczość, płynność, czytelność).

Skuteczność i wartość przekazu

Czytelność i zrozumienie kontekstu percepcyjnego użytkownika staje się równie ważnym walorem wymaganym od twórców komunikacji marketingowej. Szeroka dostępność i łatwość dystrybucji informacji jest zarówno zaletą jak i trudnością do pokonania.

Skuteczne tworzenie tego typu komunikacji wymaga wiedzy z wielu dziedzin. Nasza interdyscyplinarność zapewnia zapanowanie nad wszelkimi aspektami takiego przekazu, od jego założeń i treści, do kreacji graficznej, konstrukcji narracyjnej, realizacji artystycznej oraz technologicznej.

Zobacz też: Nasze atuty

Możliwości

 • multimedialne treści serwisów/witryn internetowych
 • treści multimedialne dla aplikacji mobilnych (Android, iOS, Windows)
 • multimedialne aplikacje mobilne
 • multimedialne aplikacje internetowe
 • integracja treści internetowych z aplikacjami desktopowymi
 • kampanie transmediowe (transmedia/multiplatform)
 • promocja cross-devices i cross-media
 • cross-systemowe prezentacje multimedialne
 • interaktywna telewizja dostarczana przez wiele kanałów dystrybucji

Branże i obszary zastosowań

 • e-marketing, content-marketing, video-marketing
 • treści wzbogacające przekaz
 • treści wiodące
 • elementy komunikacji w social-media
 • indywidualne ścieżki promocyjne (np.: strony konkursów, promocji, marek)
 • opisy, wyjaśnienia, instrukcje, dokumentacje, prezentacje
 • edukacja i szkolenia
 • relacje inwestorskie
 • wydawnictwa multimedialne
 • rozrywka
 • MARTENTI Art&TechnologyLogo
 • MARTENTI Sp. z o.o.
 •   ul. Beli Bartoka 24/U3
       (budynek Panoramika)
       92-547 Łódź
       POLAND
 •   +48 42 29 87 112
 •   +48 42 29 85 127
 •    +48 502 127 570
 •  info@martenti.com.pl

Informacja o firmie

MARTENTI jest bazującą na wiedzy innowacyjną firmą kreacyjno-technologiczną. Jesteśmy ekspertami w kreacji i zastosowaniu produkcji audiowizualnych oraz multimediów w e-marketingu. Nasze produkty synergicznie łączą sztukę i technologię. Skutecznie wykorzystujemy potencjał i możliwości dzisiejszych urządzeń komunikacyjnych i technologii multimedialnych. Kreujemy rozwiązania poza utartymi schematami i możemy zaproponować inne podejście.

MARTENTI realizuje innowacyjne projekty z wielu różnych dziedzin, które integrują multimedia, technologie informatyczne i produkcje audiowizualne. Jesteśmy przekonani o znaczącej i stale rosnącej roli przekazu multimedialnego w rozwoju komunikacji marketingowej i nowych mediów. Zapraszamy Państwa do współpracy!